تبلیغات

پساساختارگرایی و ناآزمودگی ها

پساساختارگرایی نیازمند نظریه های بنیادین نیست ،چون مبناگرایی در این روش جایی ندارد.

به گزارش شما نیوز ،صبا:«دو اصل مفهوم ماهیت انسان و چگونگی کارکردش مانع از ایجاد یک علم کلاسیک شد » میشل فوکو- نظم امور.

پساساختارگرایی نیازمند نظریه های بنیادین نیست ،چون مبناگرایی در این روش جایی ندارد. پایه های نخست آن در دهه ۲۰ شکل می گیرد و به سرعت گسترش می یابد . اکنون پساساختار دغدغه ای است که نظام مندی های عقلانی را با روش های خود محک می زند . تردیدها به اظطرابی از نوع دکارتی بدل شده و شیوه نوین اندیشه در دسترس مخاطب است .

 مایکل . ای پیترز و نیکلاس . سی . بوربولس در کتاب «پساساختارگرایی و خوانش گفتمان ها» به تشریح سوژه های مورد نظر می پردازند . رمضان برخورداری با ترجمه این کتاب ، گزاره های آنان را به پیکره  زبان فارسی منتقل کرده است . این کتاب در پانصد نسخه و با قیمت ۱۶۵۰۰۰ ریال به همت نشر گام نو روانه  بازار شده است . نشرگام نو همیشه پیشتاز در امر فلسفه بوده و با تاکید بر انتشار اندیشه نحوه های تفکر و نگاه اندیشمندان را به مخاطب معرفی می کند . 

موضوعات پسامدرنی هنوز در کشور ما ناآزموده باقی مانده اند . بنابرین انتقال مفاهیم از کشور مبداء می بایست با دقت نظر انجام شود . ویرایش کتاب باعث شده تا مخاطب به خوانش دقیق تری از عبارات برسد ، چرا که گزاره ها و اصطلاحات پساساختارگرایی سنگین اند . اگر مخاطب برداشت های متفاوت و مجهول از جملات بسیط و مرکب داشته باشد ممکن است متن اصلی و یا ترجمه را نارسا بداند .

 حسن کریم زاده نیز با برداشتی آزاد از نقاشی رنه مگریت معنا رسانی و معادل سازی های تصویری برای متن کتاب را با طراحی جلد به عهده گرفته است . باید گفت تعویق مفاهیم ، فاصله گذاری بین ذهن مخاطب و متن کتاب ، ناسازگاری و اظطراب از نوع مدرن در طرح روی جلد نهفته است . 

دکتر برخورداری در راستای اندیشه  پیترز توانسته است دال ها و گزاره های را به بدون نقص به مخاطب برساند و این نشان دهنده  همسویی نظامِ فکری ایشان با پیترز بوده است . فهم کاملی از گزاره های فلسفی نویسنده داشتن یکی از حلقه های مفقوده در امر ترجمه  است . چنان که مایکل پیترز در مقدمه  خود صفحه ۱۱با صراحت می گوید «مدعی هستیم که پیکره ای از آثار در اندیشه  فوکو، لیوتار و دریدا وجود دارد که معطوف به تعلیم و تربیت است..بسیار شادمانم که این کتاب به فارسی برگردانده شد..بابت ترجمه  کتاب به فارسی صمیمانه سپاس گزار رمضان برخورداری از دانشگاه خوارزمی هستیم . مایکل پیترز-۲۹ مارچ ۲۰۱۷ »

عمل گرایی و تعلیم و تربیت از موضوعات مطروحه در کتاب است و به صورت کاربردی عنوان شده اند . بوربولس و پیترز به مبانی فلسفی و روش های پژوهش در عرصه تعلیم و تربیت می پردازند . همان طور که در ابتدای کتاب می خوانیم ای . پیترز بازنشسته  دانشگاه ایلینیوز و استاد روش و پژوهش در دانشکده  تعلیم و تربیت در دانشگاه وایکاتواست . آثار گسترده ای درباره  پساساختار گرایی و تعلیم و تربیت دارد . کتاب پساساختارگرایی، سیاست و تعلیم و تربیت از جمله  آنهاست که اخیرا به چاپ رسیده است . 

نیکلاس بوربولس نیز استاد مطالعات سیاستگذاری تربیتی دردانشگاه ایلینیوزاست. او ویراستار مجله ی  نظریه تربیتی، مولف کتاب گفت و گو در تدریس، ویراستار کتاب تدریس و دشواری های آن است . در فصل نخست این کتاب مدرنیسم و پست مدرنیسم، ساختارگرایی و پساساختارگرایی، ظهور، شباهت ها، ابداعات نظری و تمایزها بررسی می شوند . اما در فصل دوم اهداف پژوهشی و تربیتی مورد بازبیتی قرار می گیرند . مفاهیمی مانند رقیب علوم اجتماعی ، فوکو و تاریخ علوم انسانی ، به سوی فلسفه ی علوم سیاسی و نقد فن آوری های سرمایه دارانه از منظر لیوتار دغدغه  نویسنده در فصل دوم بوده است . فصل بعد مربوط به پژوهش تربیتی و روش شناسی در اقلیم نگاه فوکو ، باستان شناسی و تبارشناسی اش است . در فصل آخر شیوه های مدرن خوانش ارایه می شود . 

مارکس ، فریره ، هنری ژیرو ، پاتی لاتر و استفن بال از جمله کسان هستند که در رابطه با اندیشه ی پساساختارگرایی ، تعلیم و تربیت ، انتقاد ، فمینیسم و خطوط مشی نظریاتی ارائه داده اند . پساساختارگرایی چون برضد مبنا حرکت می کند صورت بندی انتقادی را تدر خود پرورانده است . بنابرین تحلیل متن ، بازبینی نطریات جدیدی، افشای الگوها و زبان محوری را در بطن خود دارد و ریشه های آنرد جنبش فرمالیسم است . البته فوکو آن را از جنبش فرمالیسم و پدیدارشناسی جدا می داند . فوکو طی گفت و گویی تحت عنوان «پساساختارگرایی ابداعی فرانسوی نبود» به آنالیز مسایل مطروحه  پساساختار و گرایش به آن می پردازد . «فوکو حقیقت را محصول رژیم های گفتمانی یا ژانرها در نظر می گیرد ، هر گفتمان، پیکره تقلیل ناپذیری از قواعد برای ایجاد جملات یا گزاره های شکل یافته است»ص۵۰ 

اگر به شیوه های خوانش جدید روی بیاوریم متوجه می شویم پساساختارگرایی یعنی آزادی جدید اندیشه . آزادی در عمل و تفسیر ، ارمغان این دستگاه فکری است . پس از اعلانیه مرگ خدا توسط نیچه بنیادها فرو ریختند . فقدان خدا و تمام خدایان فصلی جدید را به بشر صنعتی شده نشان داد . نا استواری، بی گرانگی  و جسمانیت در توشه ی پساساختار است . اکنون خلاقیت جایگزین نظام مندی های اخلاق بنیادین شده  و ناهشیاری باعث شده که اروپا پیشرو ترین باشد . زبان شناسی و نشانه شناسی با رویکردهای پدیدار شناختی باعث شدند که بدن و حوزه  ادراکی آن مورد تاکید قرار گیرد . این میراث عطیم فکری وارث ساختار و فرهنگ و تاریخ است، اما به ابداع و امتداد تجربه گرایی صحه می گذارد.

در پایان باید گفت ارتباط ساختار گرایی به پدیدار شناسی در کتاب «درآمدی بر اندیشه های مرلوپنتی» تشریح شده است . کتاب فوق نیز با ترجمه روان آقای رمضان برخورداری در سال ۱۳۸۹ به کوشش نشر گام نو به چاپ رسیده است. 

مجتبی حدیدی

گزارش تخلف

کلیه مطالب سایت توسط ربات از خبرگزاری های معتبر و سایتهای فارسی زبان به همراه لینک منبع باز نشر می شود و سایت ما هیچ مسئولیتی نسبت به آنها ندارد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را از طریق لینک گزارش تخلف در قسمت پایین به ما اطلاع دهید تا رسیدگی شود.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار